ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г.

Данни за Администратора:

Въведение

 1. Поверителността на посетителите на нашия уебсайт е много важна за нас и ние се ангажираме да я защитим. Тази политика на поверителност обяснява какво правим с вашата лична информация.
 2. Съгласието с използването на бисквитки в съответствие с условията на тази политика при първото посещение на нашия уебсайт ни позволява да използваме бисквитки всеки път, когато посещавате нашия уебсайт.

За нас

„ПЛАТИНУМ БЮРО 3“ ООД e дружество, което се занимава с търговия, строителство и развитие на проекти с недвижими имоти; доставка, внос и износ на строителни материали и оборудване; продажба и отдаване под наем на жилищни и търговски обекти, управление на собствеността на отделни обекти и сгради; консултиране в сферата на финансирането, инвестирането и управлението на недвижими имоти.

„ПЛАТИНУМ БЮРО 3“ ООД е със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, бул.България, 106, бл. сграда А3, вх. Г, ет. 3

Отговорник на „ПЛАТИНУМ БЮРО 3“ ООД по защита на личните данни: Пепи Георгиева, търговски представител на „ПЛАТИНУМ БЮРО 3“ ООД, с тел. за връзка: +359 888252525, с ел. адрес: sales@regatta.bg.

Събиране на лични данни

Следните видове лична информация могат да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 1. Информация за вашия компютър, включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра и операционна система.
 2. Информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източник на препоръки, продължителност на посещението, прегледи на страници и пътища за навигация в уебсайта.
 3. Информация, която въвеждате, когато се свързвате с нас, например вашия имейл.
 4. Информация, която въвеждате, за да се абонирате за нашите имейли и / или бюлетини.
 5. Информация, която се генерира при използване на нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате.
 6. Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Използване на лична информация

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в тази политика или на съответните страници на уебсайта. Можем да използваме вашата лична информация за следното:

 1. Администриране на нашия уебсайт и бизнес.
 2. Разрешаване на използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт.
 3. Изпращане към вас маркетинг търговски съобщения.
 4. Изпращане на известия по имейл, които специално сте поискали.
 5. Поддържане на сигурността на нашия уебсайт и предотвратяване на измами.
 6. Проверка на спазването на условията, регулиращи използването на
  1. нашия уебсайт.
 7. Други употреби.

Ние няма, без изричното ви съгласие, да доставяме Вашата лична информация на трета страна за тяхният директен маркетинг или този на други трети страни.

Разкриване на лична информация

Може да разкрием вашата лична информация на някой от нашия персонал както е необходимо, съгласно целите, посочени в тази политика.

Можем да разкрием вашата лична информация:

 1. дотолкова, колкото сме задължени по закон;
 2. във връзка с текущо или бъдещо съдебно производство;
 3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами;)
 4. на купувача (или бъдещия купувач) на какъвто и да е бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и
 5. на всяко лице, което основателно смятаме, че може да подаде молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато според нашето разумно мнение такъв съд или орган би имал основание да разпореди разкриването на тази лична информация.

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставя личните Ви данни на трети лица.

Съхраняване на лична информация

 1. Този раздел излага нашите политики и процедури за задържане на данни, които са предназначени да ни помогнат да гарантираме спазването на нашите законови задължения по отношение на запазването и изтриването на лична информация.
 2. Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
 3. Независимо от другите разпоредби на този раздел Ж, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
 • дотолкова, колкото сме задължени по закон;
 • ако смятаме, че документите могат да имат отношение към някакви текущи или бъдещи съдебни прояви; и
 • с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други с цел предотвратяването на измами).

Сигурност на вашата лична информация

 1. Ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична информация.
 2. Ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, в нашия защитен (защитени с парола и защитна стена) сървър.
 3. Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от технологията за криптиране.
 4. Вие сте съгласни, че предаването на информация през интернет по своята същност е несигурен, и ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Изменения

Може понякога да актуализираме тази политика, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница от време на време, за да сте сигурни, че разбирате всички промени в тази политика. Можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за частни съобщения на нашия уебсайт.

Вашите права

Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

Можете по всяко време да поискате от нашия администратор изтриване на свързаните с вас лични данни. За целта депозирате писмено заявление, като молбата ви задължително ще бъде изпълнена, при наличие на следните основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани.
 2. когато с писмено заявление сте оттеглили своето съгласие, върху което се основава обработването на данните.
 3. считате, че няма законни основания за обработване на личните ви данни или изтриването е с цел спазване на законово задължение на Дружеството. В тази хипотеза имате право да сезирате със сигнал Надзорния орган по защитата на личните данни в Р. България – Комисията по защита на личните данни или да се обърнете към българския съд.

Можете да поискате с писмено заявление да коригира или блокира използването на неточни ваши лични данни.

Имате право да поискате вашите лични цданни да бъдат изтрити без нужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 2. когато сте оттеглил своето съгласие;
 3. когато сте възразил срещу обработването,
 4. когато обработването е незаконосъобразно;
 5. когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Уебсайтове на трети страни

Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на въпросните страни.

Актуализиране на информацията

Моля, уведомете ни, ако личната информация, която съхраняваме за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

Call Now Button Политика за поверителност